Τα Χρηματοδοτικά και Ασφαλιστικά Προγράμματα της Filocars

Στην Filocars, βασική μας μέριμνα είναι να σας διευκολύνουμε στον τρόπο απόκτησης του νέου σας μεταχειρισμένου αλλά και να σας παρέχουμε τις ασφαλιστικές καλύψεις που χρειάζεστε μετά την αγορά του. Γι’ αυτό έχουμε δημιουργήσει ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα σε επιτόκιο, προκαταβολή και διάρκεια που ανταποκρίνονται στις προσωπικές σας δυνατότητες, ενώ σε συνεργασία με τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες, σας προσφέρουμε το πρόγραμμα που σας δίνει την ασφάλεια και τη σιγουριά που αναζητάτε για τις μετακινήσεις σας.

Κάντε ακόμα πιο απλή και εύκολη τη διαδικασία απόκτησης μεταχειρισμένου αυτοκινήτου με τη χρηματοδότηση μας. Επιλέξτε το πρόγραμμα που σε επιτόκιο, προκαταβολή και διάρκεια ανταποκρίνεται στις δυνατότητές σας και κινηθείτε με την ευελιξία που μόνο η Filocars μπορεί να σας προσφέρει.

Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα 2
Επιτόκιο 11,9%¹ 8,9%¹,³
Προκαταβολή Από 0%² Από 0%
Διάρκεια Χρηματοδότησης 12 – 72 μήνες 12 – 72 μήνες

Παρατηρήσεις

1) Σε όλα τα επιτόκια προστίθεται 0,6% εισφορά τραπέζης

2) Η προκαταβολή εξαρτάται από την ηλικία και την μάρκα του αυτοκινήτου

3) Το επιτόκιο αυτό ισχύει για αυτοκίνητα ηλικίας 1 έτους

Σε συνεργασία με τις πλέον αξιόπιστες και αναγνωρισμένες εταιρείες του κλάδου, στην Filocars σας παρέχουμε προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου, τόσο για τις βασικές όσο και για τις πιο εξειδικευμένες καλύψεις που χρειάζεστε. Δείτε τι περιλαμβάνει η κάθε μας πρόταση και κινηθείτε με σιγουριά σε κάθε σας διαδρομή.

Auto Protection Basic

Βασικές Καλύψεις

 • Αστική Ευθύνη.
 • Οδική Βοήθεια από Ατύχημα – All Help.
 • Αστική Ευθύνη εντός πορθμείου.
 • Ιατρική Υποστήριξη.
 • Αστική Ευθύνη ρυμουλκούμενου.
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού / Ιδιοκτήτη.
 • Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.
 • Νομική προστασία.

Συμπληρωματικές καλύψεις

 • Θραύση κρυστάλλων.
 • Οδική βοήθεια (βλάβη).

Auto Protection Plus

Επειδή οι σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες εγκυμονούν ιδιαίτερους κινδύνους (όπως κλοπές, τρομοκρατικές ενέργειες, κ.α.), το ασφαλιστικό αυτό πακέτο περιλαμβάνει πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες που καλύπτουν πελάτες με αυξημένες ανάγκες για ασφάλεια αυτοκινήτου, ιδιαίτερα σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Βασικές Καλύψεις

 • Αστική Ευθύνη.
 • Οδική Βοήθεια από Ατύχημα – All Help.
 • Αστική Ευθύνη εντός πορθμείου.
 • Ιατρική Υποστήριξη.
 • Αστική Ευθύνη ρυμουλκούμενου.
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού / Ιδιοκτήτη*.
 • Προστασία Αποπληρωμής Δανείου / Ατύχημα Ιδιοκτήτη**.
 • Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.
 • Πυρός / Τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Αστική Ευθύνη από μετάδοση πυρός.
 • Πυρκαγιά από Στάσεις- Απεργίες.
 • Ολική κλοπή.
 • Εγγύηση αξίας.
 • Αυτοκίνητο αντικατάστασης σε κλοπή
  * Υφίσταται σαν κάλυψη στα Μη Χρηματοδοτούμενα Οχήματα ** Υφίσταται σαν κάλυψη στα Χρηματοδοτούμενα οχήματα .

Συμπληρωματικές καλύψεις

 • Θραύση κρυστάλλων.
 • Οδική βοήθεια (βλάβη).
 • Νομική Προστασία.
 • Φυσικά φαινόμενα (εξαιρείται το χαλάζι).
 • Φυσικά φαινόμενα με χαλάζι.
 • Μερική κλοπή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BASIC 100 -Version 1

Βασικές Καλύψεις

 • Σωματικές βλάβες τρίτων.
 • Υλικές ζημίες τρίτων.
 • Προστασία βμ.
 • Ζημίες από ανασφάλιστο.
 • Φροντίδα ατυχήματος.
 • Νομική προστασία οχήματος.
 • Πυρός – τρομοκρατικές.
 • Κλοπή ολική και μερική.
 • Κακόβουλες ενέργειες.
 • Ρυμούλκηση από ατύχημα.

Συμπληρωματικές καλύψεις

 • Θραύση κρυστάλλων.
 • Οδική βοήθεια (βλάβη).
 • Car accident (κάλυψη αεροσακων).
 • Φυσικά φαινόμενα και χαλάζι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BASIC 100- Version 2

Βασικές Καλύψεις

 • Σωματικές βλάβες τρίτων.
 • Υλικές ζημίες τρίτων.
 • Προστασία βμ.
 • Ζημίες από ανασφάλιστο.
 • Φροντίδα ατυχήματος.
 • Νομική προστασία οχήματος.
 • Πυρός – τρομοκρατικές.
 • Κλοπή ολική και μερική.
 • Κακόβουλες ενέργειες.
 • Ρυμούλκηση από ατύχημα.
 • Προσωπικό ατύχημα.
 • Πολιτικοί κινδυνοι.

Συμπληρωματικές καλύψεις

 • Θραύση κρυστάλλων.
 • Οδική βοήθεια (βλάβη).
 • Car accident (κάλυψη αεροσακων).
 • Φυσικά φαινόμενα και χαλάζι.