Χρηματοδότηση

Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα 2
Επιτόκιο 11,9%¹ 8,9%¹,³
Προκαταβολή Από 0%² Από 0%
Διάρκεια Χρηματοδότησης 12 – 72 μήνες 12 – 72 μήνες

Παρατηρήσεις

1) Σε όλα τα επιτόκια προστίθεται 0,6% εισφορά τραπέζης

2) Η προκαταβολή εξαρτάται από την ηλικία και την μάρκα του αυτοκινήτου

3) Το επιτόκιο αυτό ισχύει για αυτοκίνητα ηλικίας εώς 3 ετών