Ασφάλιση αυτοκινήτου

Auto Protection Basic

Πρόκειται για μια βασική αλλά ολοκληρωμένη ασφαλιστική πρόταση που σας παρέχει τη σιγουριά που χρειάζεστε έναντι των πιο συχνών κινδύνων και απρόοπτων κατά τις μετακινήσεις σας. Αφορά τόσο το όχημά σας, όσο και τον οδηγό του.

Βασικές Καλύψεις

 • Αστική Ευθύνη.
 • Οδική Βοήθεια από Ατύχημα – All Help.
 • Αστική Ευθύνη εντός πορθμείου.
 • Ιατρική Υποστήριξη.
 • Αστική Ευθύνη ρυμουλκούμενου.
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού / Ιδιοκτήτη.
 • Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.
 • Νομική προστασία.

Συμπληρωματικές καλύψεις

 • Θραύση κρυστάλλων.
 • Οδική βοήθεια (βλάβη).

Auto Protection Plus

Επειδή οι σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες εγκυμονούν ιδιαίτερους κινδύνους (όπως κλοπές, τρομοκρατικές ενέργειες, κ.α.), το ασφαλιστικό αυτό πακέτο περιλαμβάνει πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες που καλύπτουν πελάτες με αυξημένες ανάγκες για ασφάλεια αυτοκινήτου, ιδιαίτερα σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Βασικές Καλύψεις

 • Αστική Ευθύνη.
 • Οδική Βοήθεια από Ατύχημα – All Help.
 • Αστική Ευθύνη εντός πορθμείου.
 • Ιατρική Υποστήριξη.
 • Αστική Ευθύνη ρυμουλκούμενου.
 • Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού / Ιδιοκτήτη*.
 • Προστασία Αποπληρωμής Δανείου / Ατύχημα Ιδιοκτήτη**.
 • Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα.
 • Πυρός / Τρομοκρατικές ενέργειες.
 • Αστική Ευθύνη από μετάδοση πυρός.
 • Πυρκαγιά από Στάσεις- Απεργίες.
 • Ολική κλοπή.
 • Εγγύηση αξίας.
 • Αυτοκίνητο αντικατάστασης σε κλοπή
  * Υφίσταται σαν κάλυψη στα Μη Χρηματοδοτούμενα Οχήματα ** Υφίσταται σαν κάλυψη στα Χρηματοδοτούμενα οχήματα .

Συμπληρωματικές καλύψεις

 • Θραύση κρυστάλλων.
 • Οδική βοήθεια (βλάβη).
 • Νομική Προστασία.
 • Φυσικά φαινόμενα (εξαιρείται το χαλάζι).
 • Φυσικά φαινόμενα με χαλάζι.
 • Μερική κλοπή.